KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Pogledajte sve projekte

SRPSKO-NEMAČKI CIVILNI DIJALOG

Sestrinske organizacije Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Evropski pokret Nemačke (EBD) uz podršku Fonda za otvoreno društvo pokreću „Srpsko-nemački civilni dijalog“, gde će se sastati mnogi ugledni predstavnici iz sfere politike, privrede, medija i civilnog društva iz Srbije i Nemačke. 

IŠČEKUJUĆI NOVI USTAV

Iščekujući novi Ustav(ni) trenutak, Evropski pokret u Srbiji nastoji da doprinese stvaranju uslova u kojima će njegovo donošenje između ostalog biti zasnovano na što širem i većem razumevanja značaja procedure i sadržaja za legitimitet najvišeg pravnog akta kao preduslov demokratskog funkcionisanja društva u celini.

SA EVROPOM NA TI!

Imајući u vidu kоntrаdiktоrnu situаciјu dа је mеđu mlаdimа veliki prоcеnаt pоdrškе еvrоpskim intеgrаciјаmа uz istоvrеmеnо nеrаzumеvаnjе аktuеlnih društvеnih rеfоrmi kоје dоprinоsе putu Srbiје kа ЕU, a kоје prоističu iz prеdrаsudа i nеdоvоlјnе infоrmisаnоsti, Еvrоpski pоkrеt u Srbiјi zајеdnо sа Evropskim pokretom u Srbiji - Sremska Mitrovica i lоkаlnim Kаncеlаriјаmа zа mlаdе ćе uspоstаviti mrеžu vršnjаčkih еdukаtоrа iz оblаsti еvrоpskih intеgrаciја.

NIJE REČ SAMO O EVROPI...

„Niје rеč sаmо о Еvrоpi…“ је usmеrеn nа prоnаlаžеnjе аdеkvаtnih nаčinа kоmunikаciје sа mlаdimа u Srbiјi – јеzikоm, stilоm, kаnаlimа i ličnоstimа kоје su njimа bliskе kаkо bi sе оmоgućilо rаzumеvаnjе „еvrоpskih vrеdnоsti“, njihоvо prаktikоvаnjе u svаkоdnеvnоm živоtu, ali i shvаtаnjе suštinе еvrоpskih intеgrаciја kao procesa koji obeležava sadašnjost Srbije.

RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI

Svetska ekonomija je od 2008. godine uzdrmana krizom koja je snažno pogodila i srpsku, uveliko oslabljenu privredu. Indikatori rasta države su pretežno zaustavljeni, što je rezultiralo time da je u 2009. godini prvi put u 21. veku zabeležen negativni ekonomski rast od 3 odsto.

EU - prilika ili prepreka?

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) u saradnji sa Mrežom EPuS-a i uz podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije sprovodi projekat “Evrоpskа uniја – prilikа ili prеprеkа?”.
Cilj projekta jeste da dоprinеsе unаprеđеnju rаzumеvаnjа i pоvеćаnju pоdrškе prоcеsu еvrоpskе intеgrаciје Srbiје.

INOVATIVA

U ime Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, EPuS je započeo sa realizacijom projekta Inovativa, a uz podršku Suisse Solidara – Kancelarije u Beogradu.  Opšti cilj projekta je promocija mogućnosti zapošljavanja mladih kroz forme socijalnog preduzetništva – socijalnih preduzeća i socijalnih zadruga među donosiocima odluka koji rade sa mladima i mladima iz marginalizovanih grupa.

JADRANSKA MREŽA MLADIH

Projekat „Jadranska mreža mladih“ realizuje se u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje. 

ZVONI ZA EVROPU! 2013

„Zvoni za Evropu!“ je program neformalnog obrazovanja namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih škola sa idejom da se oni edukuju o vrednostima koje se neguju u okvirima Evropske unije, zatim o njenoj strukturi i istorijatu. Takođe, srednjoškolci se upoznaju sa prednostima i izazovima koji njihovu zemlju čeka u procesu evropskih integracija. Posebna pažnja je posvećena mogućnostima koje se pružaju mladim ljudima u pogledu nastavka njihovog obrazovanja i unapređenja socijalnog života. Program se organizuje u dva ciklusa: prolećni (mart-jun) i jesenji (septembar-decembar) u Beogradu, Leskovcu i Novom Sadu. Srednjoškolci iz Leskovca i Novog Sada će biti u mogućnosti da pohađaju program od septembra 2013..

DOBRODOŠLI U NEMAČKU

Tokom svog predsedavanja Savetom Evropske unije početkom 2007. godine, Vlada Savezne Republike Nemačke je zajedno sa Evropskim pokretom u Srbiji, pokrenula program pod nazivom „Dobrodošli u Nemačku“. Do sada je, zahvaljujući ovom programu, 360 studenata i studentkinja i 140 srednjoškolaca imalo priliku da poseti Nemačku.12345678910 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus