KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Pogledajte sve projekte

IMENOVANJE, DEFINISANJE I SANKCIONISANJE EKONOMSKOG NASILJA NAD ŽENAMA U INTIMNIM ODNOSIMA

Nasilje nad ženama je jedna od najvećih prepreka za postizanje rodne ravnopravnosti koja je jedna od osnovnih vrednosti koje promoviše Evropska unija.

 

Cilj projekta je da doprinese zaštiti žena od svih oblika nasilja i da se postigne visok nivo zaštite njihovog zdravlja, blagostanja i socijalne kohezije u pet uključenih zemalja.

MOGUĆA SRBIJA

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa 19 organizacija građanskog društva i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC) sprovodi projekat „Moguća Srbija“.

NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) je jedinstven projekat koji ima za cilj institucionalizaciju stalnog tela u okviru kojeg će se voditi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o budućem pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

PARTNERSTVA NA DELU

Partnerstvo na delu je novi program koji ima za cilj uspostavljanje dugoročnog partnerstva između nemačkih i srpskih ekonomskih srednjih škola. Program je finansiran zajednički sredstvima američke i nemačke vlade, a sprovode ga Institut za održive zajednice i Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GTZ.

PRISTUP FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE ZA ROME

U okviru programa Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte, Grupa 484, Evropski pokret u Srbiji i Romski centar za razvoj demokratije realizuju program u cilju omogućavanja pristupa raspoloživim fondovima Evropske unije za Rome (Making the Most of EU Funds for Roma (MtM)

RAZMENA ISKUSTAVA I PROMOCIJA DOBRIH PRAKSI UČEŠĆA GRAĐANA U BUDŽETSKOM PROCESU NA LOKALNOM NIVOU

Evropski pokret u Srbiji (EPuS), uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji započeo je realizaciju projekta: Razmena iskustava i promocija dobrih praksi učešća građana u budžetskom procesu na lokalnom nivou.

RECIKLARNICA

Zelena inicijativa, mreža 22 organizacije građanskog društva u Srbiji, među kojima je i Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), pokrenuta je sa ciljem da se u periodu od 16 meseci putem javnog zagovaranja i organizacijom mnogobrojnih događaja utiče na poboljšanje sistema organizovanog upravljanja otpadom u Srbiji.

SEKO za reformu državne uprave

Kancelarija za evropske integracije (KEI) kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, je uspostavila konsultativni proces i uključila OCD kao partnere u određivanje nacionalnih prioriteta za finansiranje iz IPA i druge razvojne pomoći u različitim oblastima, kao i praćenje njihove primene.

ŠKOLA EVROPSKIH INTEGRACIJA – SEMINARI

Ciljevi seminara su prevashodno izgradnja kapaciteta lokalne i regionalne administracije, organizacija civilnog društva, medija itd. za proces evropskih integracija I prepoznavanje adekvatne uloge i kompetencija u pretpristupnom periodu je jedna od prioriteta rada EPuS.

VODIČ KROZ DUNAVSKU STRATEGIJU

Ovaj projekat imа zа cilј pоvеćаnjе znаnjа i rаzumеvаnjа о priоritеtnim оblаstimа i mеhаnizmimа implеmеntаciје Strategije nа nivou EU i na nаciоnаlnоm nivоu i njеnom uticајu i znаčајu zа rеgiоnаlnu sаrаdnju i еvrоpskе intеgrаciје mеđu držаvnim оrgаnima, pоslоvnom zajednicom i civilnim sеktоrom, kao i široj javnosti.1234567891011 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus