KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

EVROPA PLUS

 

porucivanje knjiga srbija

 

porucivanje knjiga iz inostranstva

 

Porucivanje besplatnih izdanja

Najave
Pogledaj sve događaje

KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EU U SRBIJI 2008-2009

Beograd, 2009. godine

 

Izdavač:
Evropski pokret u Srbiji

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.7 MB

 

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji 2008/2009 (NK EU)

 

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) realizovao je drugi ciklus projekta Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) sa željom da uspostavi institucionalizovanu, tematski strukturiranu debatu između predstavnika države i nedržavnog sektora, lokalne samouprave, političara, stručnjaka, poslovne zajednice, nevladinih organizacija i šire javnosti, o pripremama Srbije za pristupanje Evropskoj uniji (EU).

 

Projekat Nacionalni konvent o Evropskoj uniji kroz uključivanje svih društvenih subjekata u stalnim i konstruktivnim debatama o najznačajnijim pitanjima vezanim za proces pridruživanja EU doprinosi stvaranju neophodnog konsenzusa i mobiliše najšire političke i društvene slojeve.

 

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i stvaranje foruma za trajnu i javnu debatu o evropskoj budućnosti Srbije koja bi obuhvatila i regione u Srbiji. Jedan od ciljeva je i podsticanje otvorenog i transparentnog dijaloga između zainteresovanih strana tako što će im se obezbediti ekskluzivne i relevantne informacije od strane stručnjaka iz datih oblasti.

 

Partneri na projektu su Slovačko udruženje za spoljnu politiku (SFPA) koje je obezbedilo transfer slovačkog iskustva i Lokalna veća EPuS u Nišu, Novom Pazaru i Zrenjaninu koja su bila zadužena za organizovanje sastanaka Radnih grupa u svakom od regionalnih centara Vojvodine, jugoistočne i zapadne Srbije. Time je debata decentralizovana i mobilisala je više predstavnika zainteresovanih grupa.

 

Nacionalni konvent o EU 2008/2009 sastoji se od Predsedništva, Programskog Saveta i 8 Radnih grupa. Predsedništvo čine eminentni, visoki zvaničnici i ugledni predstavnici nevladinog sektora. Glavna uloga ovog tela je da obezbedi podršku radu RG i da prati njihove rezultate.

 

Radne grupe NK EU su pratile, svojim Agendama, mada ne isključivo, glavna poglavlja budućih pregovora o članstvu u EU. RG su se sastojale od najmanje 20 stalnih članova, predstavnika svih zainteresovanih grupa i internog eksperta koji je definisao Agendu Radne grupe i sumirao debate u finalnu preporuku. Posebna pažnja je usmerena na uključivanje predstavnika iz unutrašnjosti Srbije u rad NK EU.

 

Svaka Radna grupa je zasedala tri puta godišnje; ukupno su održane 24 sednice. Svakoj sednici su prisustvovali domaći eksperti, a na 16 sednica su prisustvovali i slovački eksperti za konkretnu temu. Petnaest sednica je organizovano u Beogradu, a ostalih devet u regionalnim centrima (Novom Pazaru, Nišu, Zrenjaninu ili bliskim gradovima). Cilj sednica Radnih grupa je da obezbede konstruktivnu debatu čiji će rezultat biti preporuka za državni stav/ akciju/strategiju koja se tiče određenog pitanja. Na kraju projektnog ciklusa održana je Plenarna sednica na kojoj su se sastali Predsedništvo i sve Radne grupe, sa ciljem da prezentuju ostvareni učinak i da diskutuju o njemu.

 

Preporuke koje su predstavljene u ovoj knjizi rezultat su diskusije i predstavljaju zajednički stav članova radnih grupa o određenoj temi. Evropski pokret u Srbiji se zahvaljuje Evropskoj komisiji i Friedrih Ebert fondaciji na podršci, partnerima na saradnji, a posebno svim članovima radnih grupa, internim stručnjacima i gostima koji su konstruktivnim učešćem obezbedili visok kvalitet usvojenih preporuka.

 

Evropski pokret u Srbiji

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus