KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

EVROPA PLUS

 

porucivanje knjiga srbija

 

porucivanje knjiga iz inostranstva

 

Porucivanje besplatnih izdanja

Najave
Pogledaj sve događaje

VODIČ KROZ STRATEGIJU EVROPA 2020

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji - Beograd, 2011. godine

 

Preuzmite  PDF / 7.6 MB

 

Predgovor

 

Poštovani čitaoci pred vama se nalazi Vodič kroz strategiju Evropa 2020 koji ima za cilj da poboljša informisanost i razumevanje prioriteta strategije Evropa 2020 kao i da doprinese unapređenju procesa planiranja i sprovođenja neophodnih reformi u procesu evropske integracije Republike Srbije.

 

Ekonomska situacija u državama članicama EU jasno pokazuje da Evropska unija nije izuzetak u odnosu na ostatak sveta. Usled posledica Svetske ekonomske krize, u poslednje dve godine, milioni građana širom Evrope su ostali bez posla. Ono što je sigurno jeste da će soci-jalne posledice krize trajati duže od same ekonomske krize. Da bi se obezbedio održiv razvoj i bezbedna budućnost, potrebno je tražiti rešenja koja prevazilaze kratkoročne mere. Strategija Evropske unije Evropa 2020 upravo predstavlja viziju kako obezbediti nova i sigurna radna mesta i bolji život za građane. Strategija Evropa 2020 ima za cilj ekonomski razvoj EU zasnovan na znanju uz očuvanje životne sredine, visok nivo zaposlenosti, produktivnosti i socijalne kohezije.

 

Od država članica EU se očekuje da, uzimajući u obzir okvir strategije Evropa 2020, precizno definišu sopstvene ciljeve i rezultate, kao i mere koje će biti sprovedene u narednom finansijskom periodu (posle 2013. godine) kroz nacionalne budžete, strukturne fondove i ostale izvore finansiranja kako bi se dostigli utvrđeni dugoročni zajednički ciljevi. Pored centralnog nivoa vlasti veoma veliku ulogu u postizanju definisanih ciljeva strategije EU 2020 imaju i regionalne i lokalne vlasti. Stoga veoma je važno da svi nivoi vlasti budu svesni potrebe za efikasnim sprovođenjem strategije Evropa 2020 na terenu kako bi se postigao sveobuhvatan i održiv ekonomski rast i da svaki nivo vlasti ima svoju ulogu u sprovođenju neophodnih promena. Pored svih nivoa vlasti za uspešno sprovođenje predviđenih aktivnosti strategije Evropa 2020 neophodno je da se u njenu implementaciju uključe i predstavnici biznisa, sindikata, profesionalnih udruženja i nevladinih organizacija.

 

Strategija Evropa 2020 nije bitna samo za države članice EU, već predstavlja i značajan potencijal za države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU za usmeravanje njihovih reformskih procesa. Ako dublje analiziramo formulisane ciljeve strategije Evropa 2020 videćemo da su formulisani prioriteti istovremeno i prioriteti razvoja Republike Srbije i ostalih država Zapadnog Balkana, međutim, makroekonomska stabilnost, nerazvijena infrastruktura, neadekvatno obrazovanje, nedovoljna ulaganja u životnu sredinu, tehnološka zavisnost, izraženo siromaštvo, korupcija i organizovani kriminal, neefikasno pravosuđe i druge specifičnosti „našeg regiona“, zahtevaju da se uzmu u obzir i posebnosti ovog dela Evrope. U suprotnom, ukoliko prioriteti budu formulisani tako da više odgovaraju razvijenim državama članicama EU, konkurentnost Evrope će možda biti postignuta na globalnom planu, ali to nije garancija da će biti ostvarena i konkurentnost i napredak država Zapadnog Balkana. Korisno bi bilo kada bi svaka država Zapadnog Balkana na odgovarajući način predstavila svoje ciljeve koji doprinose ostvarenju okvira definisanog u strategiji Evropa 2020, kao i jasan plan kako ostvariti utvrđene ciljeve. Predstavljanjem nacrta strategije Srbija 2020, na dobrom smo putu da konačno pripremimo dokument koji će definisati jasan plan razvoja Srbije. Ono što je još bitnije jeste da ovaj dokument ne ostane mrtvo slovo na papiru, kao što je to bio slučaj sa mnogim strategijama u prošlosti. A da bismo promenili Srbiju moramo da mislimo, učimo i radimo za XXI vek.

 

Ognjen Mirić

Zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije

Koordinator za fondove EU

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus