KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Forum za međunarodne odnose se između ostalog bavi i izdavačkom delatnošću.  

Redovno su objavljivane “Spoljnopolitičke sveske” u kojima su štampane analize koje su bile neizostavno štivo za one koji su želeli da kritički promišljaju našu međunarodnu poziciju. Ne mali značaj imali su intervjui članova Foruma u nezavisnim lokalnim medijima, stranim novinama, TV i radio stanicama.

Evropski pokret u Srbiji i Forum za međunarodne odnose objavili su šest izdanja „Evropskih svezaka“, dvomesečnika namenjenog široj javnosti. 

Povodom 15 godina postojanja Foruma, održana je jednodnevna konferencija pod nazivom „Srbija i svet“ novembra 2010. godine, i tom prilikom je objavljen zbornik radova sa konferencije pod istoimenim nazivom. 

Takođe, objavljen je i Godišnjak Foruma sa tekstovima koji u periodu 2009-2010 izlazili u dnevnoj štampi. 

Povodom 20 godina postojanja Foruma za međunarodne odnose, 12. novembra 2015. godine održana je jednodnevna konferencija "Izazovi spoljne politike Srbije" i tim povodom je objavljen zbornik radova pod istoimenim nazivom. 

 

 

 

Spoljnopolitičke sveske  3/2017

Zapadni Balkan:

razvoj saradnje i/ili povratak tenzija

 

Spoljnopolitičke sveske  2/2017

Srbija na putu ka EU i Rusiji  

 

Spoljnopolitičke sveske 1/2017

Stocktaking of the Berlin Process 

 

Spoljnopolitičke sveske 4/2016

Strategija za Podunavlje - politički  

razvojni kapital za Srbiju

 

 

Spoljnopolitičke sveske 3/2016

Budućnost EU i Zapadnog Balkana -

pogled iz Srbije


Spoljnopolitičke sveske 2/2016

Srbija na izbegličkoj ruti - humanitarni odgovor i 

pravna prilagođavanja

Spoljnopolitičke sveske 1 /2016

Zapadni Balkan između geografije i geopolitike


Izazvi spoljne politike Srbije

Zbornik radova

 

      

               Srbija i svet 

 

Godišnjak Foruma za MO


Evropske sveske


Spoljnopolitičke sveske 

 

 

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus