KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Evropske aktuelnosti 

Trendovi, istraživanja i debate

 

 

 


 

 

Najave
Pogledaj sve događaje

Bitka za podelu vlasti i vladavinu prava

19.06.2017

Jačanje vladavine prava u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) već decenijama predstavlja postavljeni prioritet zemljama regiona zapadnog Balkana. Zbog dinamike pregovora sa Evropskom unijom, pitanje vladavine prava zadobilo je ponovo svoju zasluženu poziciju i pažnju u Srbiji u prethodnim godinama, a naročito nakon otvaranja pregovora u Poglavlju 23 sredinom 2016. godine. Insistiranje na sprovođenju zakona, kao i drugim elementima vladavine prava, pojavljuje se sve češće i u izjavama političara, kao zadati prioritet, a posebno je istaknuta u posetama svih zvaničnika EU. Odluka da se vladavini prava dâ velika pažnja u Akcionom planu (AP) za Poglavlje 23 sledila je kao logična posledica analiza koje su izrađene o stanju u pravosuđu , a poseban akcenat je stavljen na izmenu Ustava, kao jednog od uzroka, tj. prepreka punom ostvarenju nezavisnosti pravosuđa. 


Naime, donošenjem novog Ustava Republike Srbije 2006. godine uspostavljen je sistem koji ne daje dovoljne garancije za nezavisan rad sudske i zakonodavne vlasti i nedovoljno podržava rad nezavisnih institucija.

 

Nedostaci su prevashodno vidljivi u institucijama ustanovljenim kako bi garantovale nezavisnost pravosuđa, kao i u nejednakom odnosu pravosuđa prema drugim granama vlasti, i na kraju u nepreciznosti i nelogičnosti oko izbora sudija i tužilaca, predsednika sudova i drugih nosilaca pravosudnih funkcija.

 

Činjenica da iz postojećeg Ustava nismo dovoljno konzumirali, tj. sproveli sva prava i garancije podele vlasti, a naročito odredbe koje garantuju uslove za stvaranje nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva daje nam dodatnu motivaciju da istražimo uzroke za takvo stanje i time predupredimo da se izmene Ustava predložene i ovim papirom ne odraze na nezavisno pravosuđe, tj. da ne doprinesu njegovom konačnom uspostavljanju.

 

Pravovremenost otvaranja javne rasprave o Ustavu proizlazi iz AP za Poglavlje 23, koji zadaje rokove za raspravu i usvajanje Ustava tokom 2017. godine. Takođe, o hitnosti izmene Ustava govori i činjenica da će tokom procesa ispitivanja saglasnosti sa Kopenhagenškim kriterijumima, Evropska komisija preispitivati i kritikovati efikasnost ostvarivanja vladavine prava. 


Prethodna dva razloga koja govore o hitnosti otvaranja javne rasprave o izmenama Ustava odmah moramo dopuniti i trećim, tj. zahtevom građana da se uspostavi vladavina prava, uz istovremeno obezbeđivanje nezavisnosti pravosuđa.

 

Preuzmite celokupan tekst

 

 

Istraživački forum - početna strana>>


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus