KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Evropske aktuelnosti 

Trendovi, istraživanja i debate

 

 

 


 

 

Najave
Pogledaj sve događaje

Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbija: suštinska ili simbolična saradnja?

29.10.2015

Nezavisna tela predstavljaju jednu od ključnih komponenti stabilnog i efikasnog demokratskog sistema, razvijenog na principima vladavine prava i dobre uprave. S jedne strane, ona predstavljaju i štite građane i njihova prava, dok, s druge strane, obezbeđuju snažan mehanizam za efikasnu i delotvornu kontrolu izvršne vlasti, čime se obezbeđuje ravnoteža među nosiocima državnih vlasti odnosno raspodela moći. Zbog toga se nezavisna tela često smatraju četvrtom granom vlasti, koja je odgovorna ne samo za zaštitu prava građana već i za nadzor nad radom institucija izvršne vlasti.


Republika Srbija postepeno je stvarala osnovne uslove za adekvatno funkcionisanje nezavisnih tela političkim i ekonomskim reformama počev od 2000. Međutim, nezavisna tela se i dalje susreću sa preprekama u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, koje dovode do nedovoljnog uticaja i efektivnosti u radu nezavisnih tela.


Cilj ovog izveštaja politike jeste da identifikuje uzroke problema i prepreka u saradnji nezavisnih tela i Skupštine, kao i da ponudi predloge i preporuke za prevazilaženje tih problema i uspostavljanje boljeg, efikasnijeg modela saradnje.

 

Preuzmite izveštaj politike

 

 

NEZAVISNA TELA U SRBIJI  TABELA SA PREPORUKAMA

 

DODATNO:

 

 

Istraživački forum - početna strana>>


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus