KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Evropske aktuelnosti 

Trendovi, istraživanja i debate

 

 

 


 

 

Najave
Pogledaj sve događaje

Bitka za podelu vlasti i vladavinu prava

 

Autor: Milan Antonijević

Beograd, jun 2017

Oblast: evropske integracije

 

Aktuelni Ustav Republike Srbije treba izmeniti kako bi se otklonili: a) nedostaci u položaju institucija koje garantuju nezavisnost pravosuđa; b) nejednak odnos pravosuđa i drugih grana vlasti, i najzad, c) nepraciznosti i nelogičnosti oko izbora sudija i tužilaca, predsednika sudova i drugih nosilaca pravosudnih funkcija. Ovo su ujedno obaveze u procesu pristupanja EU u okviru Poglavlja 23. Predlaže se razdvajanje Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i izvršne vlasti i izmene statusa sudija, naročito u prvom trogodišnjem probnom periodu.

 

Živo slovo na papiru: Nezavisni organi u procesu revizije Ustava

 

Autorka: Tara Tepavac

Beograd, maj 2017

Oblast: evropske integracije

 

Predstojeći proces revizije Ustava Republike Srbije treba iskoristiti za definisanje položaja i jačanje uticaja nezavisnih organa. Ustavno definisanje nezavisnih organa koji deluju u oblasti zaštite ljudskih prava predstavlja jedan od ključnih koraka u jačanju njihove preventivne i kontrolne funkcije i obezbeđivanju garancija osnovnih prava i sloboda građana proklamovanih Ustavom.

 

Neophodnost izmene odredaba Ustava Srbije o načinu njegove promene u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji

 

Autorka: Jelena Jerinić 

Beograd, maj 2017

Oblast: evropske integracije

 

Postoji saglasnost da će Ustav Srbije biti menjan bar dva puta u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. Složeni postupak za promenu Ustava usporiće ili produžiti period potreban za izmene u vezi sa pristupanjem, ali i bilo koju drugu izmenu Ustava koja se smatra neophodnom. Zbog toga je potrebno izmeniti odredbe Ustava o njegovoj reviziji, bilo u okviru preporučene totalne revizije Ustava, bilo zajedno sa prvim izmenama pojedinačnih odredaba.

 

Podsticajne politike za snažniji sektor socijalnog preduzetništva

 

Autorka: Dina Rakin 

Beograd, mart 2017

Oblast: Socio - ekonomski razvoj 

 

 

Jedino se strategijom koja definiše prioritete, ciljeve, aktere, resurse i rokove može odgovoriti na trenutne potrebe i izazove za sektor socijalnog preduzetništva u pogledu stvaranja podsticajnog pravnog i institucionalnog okvira u Srbiji.

 

(Ne)podsticajni pravni i institucionalni okvir i uspešne lokalne priče socijalnog preduzetništva: iskustva iz Srbije i Hrvatske

 

Autorke: Dina Rakin i Davorka Vidović

Beograd, mart 2017

Oblast: Socio - ekonomski razvoj 

 

 

Zakonski i institucionalni okviri u zemljama jugoistočne Evrope su nedovoljno razvijeni, neadekvatni i ne podstiču razvoj socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Iskustva „dobre prakse“ iz Hrvatske i Srbije ukazuju na elemente u nepodsticajnom okruženju koji omogućavaju uspešnost socijalne preduzetničke prakse.

 

Think tank organizacije u Srbiji: u potrazi za uticajem

Autor: Aleksandar Bogdanović

Beograd, oktobar 2016

Oblast: evropske integracije

 

Uticaj think tank organizacija je moguće povećati u postojećem pravno-institucionalnom okviru i aktuelnim društvenim okolnostima u Srbiji prevazilaženjem internih organizacionih izazova i proaktivnim odnosom prema akterima procesa kreiranja politika.

 

 

 

 

 

 

 

Značaj učlanjenja Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju za proces pregovora Srbije sa Evropskom unijom

Autor: prof. dr Predrag Bjelić

Beograd, decembar 2015

Oblast: evropske integracije

 

Formalni uslov za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju jeste da Srbija prethodno ostvari članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. U procesu učlanjenja u WTO, Srbija je bila pažljiva kako bi maksimizirala koristi od budućeg članstva u WTO i kako ne bi EU dovela u situaciju da mora da odobrava dodatne trgovinske koncesije članicama WTO nakon učlanjenja Srbije u EU. 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbija: suštinska ili simbolična saradnja?

Autorka: Tara Tepavac

Beograd, oktobar 2015

Oblast: evropske integracije

 

Efektivna i efikasna saradnja između nezavisnih tela i Narodne skupštine u nadzoru nad radom izvršne vlasti predstavlja suštinski preduslov kvalitetnih demokratskih institucija i dobrog upravljanja. Stoga, ova saradnja mora biti ojačana u cilju prevazilaženja postojećih prepreka koje podrivaju njihov uticaj i efektivnost. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacije civilnog društva Srbije kao zastupnici javnih interesa u institucijama EU

Autor: Marko Drajić

Beograd, avgust 2015

Oblast: evropske integracije

 

Organizacije civilnog društva u Evropskoj uniji su među ključnim subjektima koji značajno utiču na donošenje različitih odluka od strane njenih institucija. Organizacije civilnog društva Srbije bi pregovore o pristupanju trebalo da iskoriste kao momenat u kome se povezuju sa evropskim organizacijama za zastupanje javnih interesa i uključuju u proces odlučivanja na nivou Evropske unije.

 

 

 

 

 

 

 

Čemu ljudska prava, iz perspektive važećeg i budućeg ustavnopravnog sistema Srbije

Autor: dr Saša Gajin

Beograd, april 2014

Oblast: pravo

 

 

Osnovna tema napisa razmatra se, pre svega, u kontekstu primene temeljnih principa konstituisanja političke zajednice. Zatim se analiziraju nedostaci postojećeg ustavnopravnog sistema u vezi sa poštovanjem i zaštitom ljudskih prava. Na kraju se preporučuju pravci revizije ustavnih pravila o ljudskim pravima u perspektivi donošenja novog ustavnog dokumenta.

 

 

 

 

 

 

 12 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus