KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Predstavljamo regionalne koordinatore EPUS

U „vrućem regionu“

 

Verujem da je Sandžak i okruženje oko njega, upravo zahvaljujući potencijalima ljudi i njhovom malom-velikom biznisu, opstao i opstaje na mitskoj granici istoka i zapada

KAKO RASHLADITI VRUĆI REGION: Bisera Šećeragić

Bisera Šećeragić

Promocija evropskih ideja i rad na njihovoj implementaciji na teritoriji regije Sandžak, zalaganje na približavanju naše zemlje Evropi i uključivanje u porodicu zemalja članica EU, borba za ostvarivanje ljudskih prava, promocija i zaštita klulturnog i istorijskog nasleđa Novog Pazara i sledećih gradova jugozapadne Srbije: Raške, Tutina, Sjenice, Nove Varoši, Prijepolja i Priboja; unapređenje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje ljudi i zajednica, te podsticanje svestrane i slobodne komunikacije među njima; uticanje na javnost Novog Pazara i Srbije da svoje angažovanje usmeri ka demokratskom delovanju u višesrtranačkoj državi i ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica, uz uvažavanje standarda usvojenih u Evropi – jednom rečju, to je moje zalaganje.

Pored toga što obavljam funkciju predsednice Lokalnog veća u Novom Pazaru, kao regionalni koordinator, personifikujem bazične principe evropske ideje u Sandžaku, stalno se boreći da se u ovom  „vrućem regionu“ učini nešto pozitivno i da, uprkos svim vetrovima koji su duvali i još duvaju na ovim prostorima, ostanem najiskrenije samo svoja i ničija.

Rođena sam u Srbiji, u Novom Pazaru, u uglednoj sandžačkoj porodici, neobičnog spoja istočnog i zapadnog mentaliteta, četvrta sam generacija intelektualaca. Nisam angažovana politički, a odrastala sam u kući gde se, kako kažem, politika “konzumirala svaki dan”. Snažan uticaj kompleksne porodice rezultirao je ličnošću koja se komunikacijom nameće ovoj sredini, ne samo kao čuvar tradicionalnih vrednosti i nosilac modernizacije i prevazilaženja društvenih barijera, već i svojim profesionalnim angažmanom u oblasti ekonomskih istraživanja i planiranja, sa osobinom za prepoznavanje i razumevanje problema sredine u kojoj živi i deluje. Samonikla koncentracija privatnog biznisa u oblasti proizvodnje džinsa i lake tekstilne industrije Novog Pazara prepoznata je preko publikacije „Tekstilne industrije Srbije-sektorske studije sa pregledom firmi“ (izdanje  Jefferson Insrtituta u Beogradu, jul 2004) čiji sam koautor. Studija je bila osnova za potpisivanje „Sporazuma o tekstilu“ između Srbije i EU, marta 2005. godine. Mislim da sam tako dovela Evropu u svoj grad...

Manjim doprinosom na izradi hrabrog istraživačkog projekta, kao jedan od autora studije „Zajednička evropska vizija: sloboda kretanja roba i ljudi na Kosovu i u Srbiji“ (Izdanje Freeedom House, EpuS-a i KIPRED-a iz Prištine, novembar 2005) verujem da će se liberalizovati ekonomski odnosi između Srbije i Kosova i rezultirati joj jednim „evropskim sporazumom“.

Zato što živim i radim za ovu sredinu i dajem joj svoju energiju do poslednjeg atoma, težim da joj obnovim ulogu nekadašnje „raskrsnice trgovačkih karavana“ sa istoka na zapad. Tvrdi sam zagovornik izgradnje zdravih trgovinskih odnosa i verujem da je to jedino sredstvo povezivanja krhkih ekonomskih i političkih komuna u okruženju i šire. Verujem, takođe, da je Sandžak i okruženje oko njega, upravo zahvaljujući potencijalima ljudi i njihovom malom-velikom biznisu, opstao i opstaje na mitskoj granici istoka i zapada, a da domaća i međunarodna javnost, na žalost, još nije shvatila da se ovaj „vrući region“ može „rashladiti“ samo na jedan način, i to vrlo jednostavan: kombinacijom istočnjačke mudrosti i zapadnjačke strategije.

Kao saradnik Evopskog pokreta sa ovih prostora još od 1997. godine, tvorac sam ideje o osnivanju Lokalnog veća u Novom Pazaru kako bi se promocija evropskih ideja na ovim prostorima institucionalizovala. Svojim radom i, pre svega, upornošću, uspela sam da tu ideju realizujem formiranjem Inicijalnog odbora LV 2004. godine, koje je zvanično počelo sa radom maja 2005. godine.

Kako su problemi sredine u kojoj živim i radim, problemi koji u poslednjih petnaestak godina zaokupljaju i ostale sredine u regionu, moje prisustvo u Evropskom pokretu je prepoznato, te sam imenovana za regionalnog koordinatora, kako bi se pozitivne ideje nevladinog sektora i profesionalni rad u oblasti sofisticirane ekonomske nauke implementirale u aktivnije uključivanje i ostalih regiona u evropske tokove.


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus